Ekoloģiski produkti – pārtikas tirgus, kas attīstās visstraujāk

Ekoloģisku produktu tirgus – gana jauna izpausme Lietuvā, taču tas ir viens no visvairāk augošiem produktu tirgiem Eiropā (skatīt tabulu zemāk). Ekoloģiskās lopkopības produkti tiek ražoti no gaļas dzīvniekiem, kuri no dzimšanas vai izšķilšanās visu dzīves ciklu tiek audzēti ekoloģiskās saimniecībās un tiek baroti tikai ar ekoloģisku lopbarību. Ekoloģiskā ražošana ietver labāko vides aizsardzības praksi, lielu bioloģisko dažādību, dabas resursu saglabāšanu, augstu dzīvnieku labklājības standartu piemērošanu un ražošanas veidu, ņemot vērā attiecīgu patērētāju sniegto priekšrocību produktiem, kas ražoti izmantojot dabīgus materiālus un procesus. Ekoloģiskās ražošanas modelis spēlē divkāršu lomu sabiedrībā: tiek veidots specifisks tirgus, kas apmierina lietotāju vaicājumu pēc ekoloģiskiem produktiem, vienlaikus sniedzot labumu sabiedrībai, kas atbalsta vides aizsardzību un dzīvnieku labklājību.

Ekoloģiskā ražošana – solis nākotnē vai pagātnē?

Pirms rūpniecības industrijas attīstības, augkopība, lopkopība un citas lauksaimniecības jomas izmantoja tikai dabīgas izcelsmes līdzekļus. Augošā rūpniecība pamazām piepildīja visus tirgus un sāka ielauzties lauksaimniecībā – jaunas integrētas tehnoloģijas, kas aizstāj cilvēka darbu, sintētisko ķīmisko vielu izmantošana (mēslojums, lopbarība, pārtikas produktu ingredienti u.c.). Visi šie līdzekļi ir paredzēti lauksaimniecības sektora produktivitātes palielināšanai – izaudzēt pēc iespējas vairāk produkcijas pēc iespējas īsākā laika posmā, piedzīvojot minimālas izmaksas (cilvēka darva, dabas faktoru un citus). Lauksaimniecības apjoms neapšaubāmi ir pieaudzis, bet – ko šis industriālais lūzums nozīmē parastam patērētājam? Sintētisko vielu izmantošana lauksaimniecībā palielina vides un sniegto produktu piesārņotību. Arvien pieaugošās sabiedrības rūpes par veselību un visas ekosistēmas stāvokli, veido augsni jauna tirgus attīstībai, kas izmanto ekoloģisko ražošanu un sniedz ekoloģiskus produktus.

Ekoloģisku produktu tirgus perspektīvas Lietuvā

Pieaugot patērētāju pirktspējai Lietuvā un visā pasaulē, veidojas labvēlīgas iespējas veidoties ekoloģiskas ražošanas nišām, kas parasti izceļas ar augstāku, nekā ķīmisko saimniecību produktu, cenu. Pieaugošais patērētāju apzinīgums, izvēloties preces, un veselīgāku pārtikas produktu pieprasījums tāpat veido labvēlīgus nosacījumus ekoloģisku produktu sektora attīstībai. “Ekoloģiskās saimniekošanas perspektīvas Lietuvā, tāpat arī visā Eiropas Savienībā, ir lielas: mūsu valstī katru gadu pieaug interese par ekoloģisko zemkopību, kas nosaka labvēlīgu un harmonisku ekonomisko, sociālo, dabas vidi. Arvien vairāk tiek runāts, ka ekoloģiskā lauksaimniecība ir alternatīva tradicionālajai saimniekošanai. 2004. gadā, Lietuvai iestājoties Eiropas Savienībā, arvien vairāk valsts saimniecību pārvaldītāju sāka izvēlēties ekoloģisko saimniekošanas veidu, kas pamatots ar videi labvēlīgām tehnoloģijām, kā arī garantē augstas kvalitātes pārtikas produktu ražošanu.” – paziņo “Ekoagros”, vienīgā iestāde Lietuvā, kas izsniedz ekoloģijas sertifikātus.

Ekoloģiskā saimniekošana, salīdzinot  ar tradicionālo, ir ievērojami sarežģītāka, tā prasa vairāk zināšanu, laika un roku darba. Neraugoties uz šī veida saimniekošanas sarežģītību, “arvien vairāk zemkopju nolemj saimniekot ekoloģiski, kļūst arvien atbildīgāki un cenšas pircējam piedāvāt tīrā un drošā vidē, bez minerālmēslojuma un sintētiskajiem līdzekļiem, uzaudzētu produktu” (“Ekoagros”).

Share on
next post