Eco Agro Farm

Our products

Organiskā vistu saimniecība

Organiskā saimniecībā audzētas vistas nodzīvo dabīgāku un garāku dzīves ciklu. To nodrošina 3 svarīgi komponenti: nepiesārņota vide, turēšanas apstākļi un izmantojama bioloģiskā barība. Plašā automatizētā saimniecībā audzētas vistas var brīvi kustēties 2 ha platībā, kas atrodas ar cilvēkiem mazapdzīvotā vidē un tīrā gaisā. Vistas tiek barotas tikai ar pašā saimniecībā izaudzētu bioloģisku barību, tāpēc to organismā nenokļūst nekādas nepiederošas ķīmiskas vielas.

Kas ir bioloģiskā ražošana?

Bioloģiskā ražošana ir vispusīga lauku saimniecību pārvaldības un pārtikas produktu ražošanas sistēma, kas ietver labāko vides aizsardzības praksi, augsta līmeņa bioloģiskās daudzveidības aizsardzību, dabas resursu saglabāšanu, dzīvnieku labturības augstu standartu piemērošanu un ražošanas metodi, kas ir saskaņā ar noteiktas patērētāju grupas vēlmi lietot produktus, kas ražoti, izmantojot dabiskas vielas un procesus. Bioloģiskās ražošanas metodei tādējādi ir divējāda loma sabiedrībā: no vienas puses tā nodrošina specifisku tirgus daļu, kuras patērētāji pieprasa bioloģiskos produktus, no otras puses – rada sabiedrisko labumu, veicinot vides aizsardzību un dzīvnieku labturību, kā arī lauku attīstību.

Kā atšķirt, vai produkts ir bioloģiski ražots?

Bioloģisko produktu patērētājs bioloģiski ražotos produktus var atpazīt pēc īpašas marķēšanas uz iepakojuma. Šī marķēšana norāda, ka produkts ir ražots saskaņā ar bioloģisko saimniecību un to piedāvāto produktu prasībām, kas paralēli ir spēkā visā ES.  Visi ES valstīs bioloģiski ražotie pārtikas produkti tiek marķēti ar ES bioloģiskās lauksaimniecības logotipu.

Ecoagrofarm saimniecība atbilst visām prasībām, kas attiecas uz bioloģisko vistu audzēšanas saimniecību saskaņā ar ES bioloģisko sertifikātu – LT-EKO-001. (Ecoagrofarm ir sertificējusi VšĮ „Ekoagros“ – vienīgā iestāde Lietuvā, kas veic bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas sertifikāciju un kontroli).

ekologiški produktai
ekologiskas maistas i namus
ekologiski produktai internetu

Nepieciešama konsultācija?

Sazinieties ar mums visos jautājumos, kas saistīti ar produktu attīstības procesu, saimniecības ekspluatāciju vai tirdzniecību.

Kāpēc ir vērts izvēlēties bioloģisku vistas gaļu?

Bioloģiskā putnkopības saimniecība no saimniecības, kura nav bioloģiskā, atšķiras ar stingrākām veterinārijas un putnu labturības prasībām.

Produkcijas metode Standarta vista gaļa Bioloģiskā vistas gaļa
Dzīves garums ap 31–40 dienas ap 81 diena
Putnu barība

Nav standartu un pastāvīgas kontroles

Vistu audzēšanā tiek izmantoti preparāti, kas veicina augšanu, sintētiskās olbaltumvielas, ģenētiski modificēti organismi un antibiotikas

Stingras prasības un standarti

100% bioloģiskā barība

Bez ĢMO
Bez antibiotikām
Bez augšanas hormoniem

Dienas devai jāpievieno rupjā barība (bioloģiski audzēti dārzeņi), svaiga vai kaltēta barība vai skābbarība.      

100% augu izcelsmes bioloģiskā barība, galvenokārt bioloģiskā labība (vismaz 70–75%), papildus olbaltumvielu piedevas (bioloģiski audzēti zirņi, bioloģiski audzētas sojas pupiņas utt.).

Turēšanas apstākļi
  • Stipri ierobežotas kustības, nav iespējas nokļūt ārā;
  • Mākslīgais apgaismojums, kas stimulē barošanos visu diennakti.
  • Kustību brīvība vistu kūtīs un brīva piekļuve pļavai;
  • No lietus un vēja aizsargātas āra nojumes nodrošina iespēju tikt ārā visos gadalaikos.
  • Dabīga dienas gaisma (caur logiem), kas nodrošina dabīgu diennakts ciklu.
Putnu blīvums vistu kūts iekšpusē un papildus brīvā piekļuve pļavai cauru gadu

17–23 gab./ m²

0

–6 gab./ m²

2 ha pļavas / vai 4m²/ 1 vistai

Kvalitātes nodrošināšana, uzraudzība.

Regulāras plānveida un neplānveida akreditēto iestāžu pārbaudes.

Sertificēti:

Putnu barība, audzēšanas telpas, kaušana, transportēšana un uzglabāšana.

Sazinieties ar mums

Sazinieties ar mums visos jautājumos, kas saistīti ar ražošanas procesu, saimniecības ekspluatāciju vai preču iegādi.

Ecoagro Farm.

Tomas Patalavičius
tomas@ecoagrofarm.com

Rūta Patalavičiūtė
ruta@ecoagrofarm.com

Your cart is empty

Go Shopping
Subtotal44: 0.00